2012

|

2013

|

2014

|

2015

| 2016

|

2017

|

2018 | 2019 |

Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ

|

Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ

|

Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ

|

Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

 

Բոլոր իրադարձությունները / All events

Միջազգային իրադարձություններ / International events

Երկնային երեւույթներ / Sky events

Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events

 

All events

Anniversaries

ArAS News

Events

Meetings

 

Ամսաթիվ/Date

Իրադարձության անվանումը

Name of event

 

 

 

 

 

 

հունվ/Jаn

Աստղաֆիզիկա հանդեսի 50-ամյակը

"Astrofizika" ("Astrophysics") journal's 50th anniversary

հունվ/Jan 18

Սմբատ Բալայանի 50-ամյակը

Smbat Balayan's 50th anniversary

հունվ/Jan 31

ՀԱԸ #77 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #77 release

փետ/Feb 28

ՀԱԸ #78 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #78 release

մար/Mar 31

ՀԱԸ #79 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #79 release

ապր/Apr

Դպրոցականների հանրապետական աստղագիտական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը (Բյուրական, Հայաստան)

School Astronomical Olympiad Final phase (Byurakan, Armenia)

ապր/Apr 04

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

ապր/Apr 07

ՀԱԸ անդամ Բերնարդ Բրանդլի 50-ամյակը

ArAS member Bernhard Brandl's 50th anniversary

ապր/Apr19

Միհրան Վարդանյանի 30-ամյակը

Mihran Vardanyan's 30th anniversary

ապր/Apr 22

Տիգրան Խանզադյանի 40-ամյակը

Tigran Khanzadyan's 40th anniversary

ապր/Apr 30

ՀԱԸ #80 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #80 release

մայ/May 02

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

մայ/May 20

Ռաֆիկ Վարդանյանի 80-ամյակը

Rafik Vardanian's 80th anniversary

մայ/May 31

ՀԱԸ #81 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #81 release

հուն/June 06

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

հուն/June 17

Արարատ Եղիկյանի 60-ամյակը

Ararat Yeghikian's 60th anniversary

հուն/June 28

Գրիգոր Բրուտեանի 60-ամյակը

Grigor Broutian's 60th anniversary

հուն/Jun 30

ՀԱԸ #82 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #82 release

հուլ/July

Հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի 10-ամյակը

Armenian Virtual Observatory's 10th anniversary

հուլ/July 04

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

հուլ/July 07

ՀԱԸ անդամ Անատոլ Չերեպաշչուկի 75-ամյակը

ArAS member Anatol Cherepashchuk's 75th anniversary

հուլ/July 10

Զատիկ Մուրադյանի 85-ամյակը

Zadig Mouradian's 85th anniversary

հուլ/Jul 31

ՀԱԸ #83 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #83 release

օգ/Aug 01

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

օգ/Aug 12

Գաբրիել Օհանյանի 60-ամյակը

Gabriel Ohanian's 60th anniversary

օգ/Aug 31

ՀԱԳԿՀ 2016թ. նախագծերի ներկայացման վերջնաժամկետը

Deadline for submission of ANSEF projects 2016

օգ/Aug 31

ՀԱԸ #84 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #84 release

սեպ/Sep 05

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

սեպ/Sep 18

Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրը`Աստղագիտության օրը Հայաստանում

Viktor Ambartsumian's Birthday: Astronomy Day in Armenia

սեպ/Sep 30

ՀԱԸ #85 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #85 release

հոկ/Oct 03

Պատանի աստղագետների ակումբի այցելությունը Բյուրականի աստղադիտարան

Junior Astronomers Club visit to Byurakan Observatory

հոկ/Oct 05

ՀԱԸ անդամ Ջեյմս Հոուկի 75-ամյակը

ArAS member James Houck's 75th anniversary

հոկ/Oct 5-8

«Աստղագիտական շրջահայություններ և մեծ տվյալներ» գիտաժողով

"Astronomical Surveys and Big Data" International Symposium

հոկ/Oct 13

Միջազգային աստղագիտական միության (ՄԱՄ) Հարավ-Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային աստղագիտական կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը

Official Inauguration of IAU South West Asia Regional Office of Astronomy for Development (SWA ROAD)

հոկ/Oct 13-16

Հայ-իրանական աստղագիտական խորհրդակցություն

Armenian-Iranian Astronomical Workshop

հոկ/Oct 15

ՀԱԸ անդամ Միլչո Ցվետկովի 70-ամյակը

ArAS member Milcho Tsvetkov's 70th anniversary

հոկ/Oct 25-30

2-րդ Բյուրականյան գիտաճամբար (2BSC)

2nd Byurakan Science Camp (2BSC)

հոկ/Oct 31

ՀԱԸ #86 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #86 release

նոյ/Nov 08

Տիգրան Մովսիսյանի 60-ամյակը

Tigran Movsessian's 60th anniversary

նոյ/Nov 09

Ալենուշ Տերյանի 95-ամյակը

Alenush Terian's 95th anniversary

նոյ/Nov 15

Մարգարյանի շրջահայության մեկնարկի 50-ամյակը

Markarian Survey's initiation 50th anniversary

նոյ/Nov 18

Ռոմելա Շահբազյանի 90-ամյակը

Romela Shahbazian's 90th anniversary

նոյ/Nov 18

Ռենատա Մնացականյանի 85-ամյակը

Renata Mnatsakanian's 85th anniversary

նոյ/Nov 21

Վահագն Գուրզադյանի 60-ամյակը

Vahagn Gurzadyan's 60th anniversary

նոյ/Nov 22

Էլզա Հովհաննիսյանի 80-ամյակը

Elza Hovhannessian's 80th anniversary

նոյ/Nov 30

ՀԱԸ #87 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #87 release

դեկ/Dec

ՀԱԸ XIV տարեկան համաժողովը (Բյուրական, Հայաստան)

ArAS XIV Annual Meeting (Byurakan, Armenia)

դեկ/Dec 01

ՀԱԸ երիտասարդ աստղագետների տարեկան մրցանակի առաջադրման վերջնաժամկետը

Deadline for nominations for ArAS Annual Prize for Young Astronomers

դեկ/Dec 31

ՀԱԸ #88 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #88 release