2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ
| Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ
| Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ
| Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

Բոլոր իրադարձությունները / All events Միջազգային իրադարձություններ / International events
Երկնային երևույթներ / Sky events Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events

All events Events Meetings

Ամսաթիվ/Date
Իրադարձության անվանումը
Name of event
 
փետ/Feb 19-23 ՄԱՄԳ 340: Երկարաժամկետ տվյալների հավաքագրումը արեգակնային և աստղային մագնիսական պարբերաշրջանների պարզաբանման համար (Ջեյփուր, Հնդկաստան) IAUS 340:Long-term datasets for the understanding of solar and stellar magnetic cycles (Jaipur, India)
ապր/Apr 03-06 Եվրոպական աստղագիտական համագումարը (EWASS-2018) (Անգլիա, Լիվերպուլ) EWASS-2018 (England, Liverpool)
մայ/May 14-18 ՄԱՄԳ 342: Պերսեոսը Սիցիլիայում․ սև խոռոչներից դեպի կույտերի ծայրամասեր  (Նոտո, Իտալիա) IAUS 342: Perseus in Sicily: from black hole to cluster outskirts (Nato, Italy)
օգ/Aug 20-23 ՄԱՄԳ 344: Թզուկ գալակտիկաներ. խորը Տիեզերքից մինչև ներկա (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 344: Dwarf Galaxies: From the Deep Universe to the Present (Vienna, Austria)
օգ/Aug 20-24 ՄԱՄԳ 343: Ինչու են գալակտիկաները հոգ տանում AGB աստղերի մասին. շարունակական մարտահրավեր տիեզերական ժամանակի մեջ (Վիեննա, Ավստրիա) "IAUS 343: Why Galaxies Care About AGB Stars: A Continuing Challenge through Cosmic Time (Vienna, Austria) "
օգ/Aug 20-24 ՄԱՄԳ 345: Սկիզբը․ Նախարեգակից մինչև կյանքի առաջին քայլերը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 345: Origins: From the Protosun to the First Steps of Life (Vienna, Austria)
օգ/Aug 20-30 ՄԱՄԳ 348: 21-րդ դարի աստղաչափությունը. մութ և բնակելի սահմանների անցումը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 348: 21st Century Astrometry: crossing the Dark and Habitable frontiers (Vienna, Austria)
օգ/Aug 20-31 Միջազգային աստղագիտական միության 30-րդ գլխավոր ասամբլեա (Վիեննա, Ավստրիա) XXXth General Assembly of the International Astronomical Union (Vienna, Austria)
օգ/Aug 27-31 ՄԱՄԳ 346: Բարձր զանգվածով ռենտգենյան կրկնակիներ. զանգվածեղ կրկնակիներից դեպի ձուլվող կոմպակտ օբյեկտներ անցման պարզաբանումը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 346: High-mass X-ray binaries: illuminating the passage from massive binaries to merging compact objects (Vienna, Austria)
օգ/Aug 27-31 ՄԱՄԳ 347: Վաղ գիտությունը ծայրահեղ խոշոր աստղադիտակներով (EASE) (Վիեննա, Ավստրիա) " IAUS 347: EArly Science with ELTs (EASE) (Vienna, Austria) "
օգ/Aug 28-31 ՄԱՄԳ 349: Մեկ երկնքի տակ․ ՄԱՄ հարյուրամյա գիտաժողովը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 349: Under One Sky: The IAU Centenary Symposium (Vienna, Austria)
նոյ/Nov 12-16 ՄԱՄԳ 341: Պանքրոմատիկ մոդելավորման մարտահրավերները ապագա սերունդների սարքավորումներով (Օսակա, Ճապոնիա) IAUS 341: Challenges in Panchromatic Modelling with Next Generation Facilities (Osaka, Japan)