2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ
| Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ
| Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ
| Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

Բոլոր իրադարձությունները / All events Միջազգային իրադարձություններ / International events
Երկնային երևույթներ / Sky events Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events

Ամսաթիվ/Date
Իրադարձության անվանումը
Name of event
 
հունվ/Jan 01-07 Քվադրանտիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.01.03-04 Quadrantids meteor shower; peak at 2018.01.03-04. The Quadrantids are an above average shower, with up to 40 meteors per hour at their peak. The shower usually peaks on January 3 & 4, but some meteors can be visible from January 1 - 5. The near last quarter moon will hide many of the fainter meteors with its glare. Best viewing will be from a dark location after midnight. Look for meteors radiating from the constellation Bootes.
հունվ/Jan 2, 06:24 Լիալուսին Full moon
հունվ/Jan 02 Գերլուսին Super Moon
հունվ/Jan 03, 5:35 UT Երկիրն արևամերձ կետում Earth in perihelion
հունվ/Jan 7 Մարսի միացումը Յուպիտերի հետ Conjunction of Mars vs. Jupiter
հունվ/Jan 01 Վալերի Համբարյանի 60-ամյակը Valeri Hambaryan - 60th Anniversary
հունվ/Jan 09, 02:25 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
հունվ/Jan 11 Ռոբերտ Եփրեմյանի 80-ամյակը Robert Epremian - 80th Anniversary
հունվ/Jan 17, 06:17 Նորալուսին New moon
հունվ/Jan 25, 02:20 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
հունվ/Jan 31 Լուսնի կիսաստվերային խավարում (Տեսանելի երկրներն են․Ասիա, Ավստրալիա, Խաղաղ օվկիանոս, արևմտ. Հյուս. Ամերիկա) Lunar Penumbral Eclipse (Visible fromAsia, Aus., Pacific, w N.America)
հունվ/Jan 31, 17:26 Լիալուսին Full moon
հունվ/Jan 31, 17:26 Գերլուսին Super Moon
փետ/Feb 06 Լիդա Երաստովայի 80-ամյակը Lidia Erastova - 80th Anniversary
փետ/Feb 07, 19:53 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
փետ/Feb 12-26 ՀԱԸ դպրոցական դասախոսությունների ծրագիր ArAS School Lectures
փետ/Feb 15 Արեգակի մասնակի խավարում (Տեսանելի երկրներն են․Անտարկտիկա, հարավ. Հարավ. Ամերիկա) Partial Solar Eclipse (Visible from Antarctica, s S. America)
փետ/Feb 16, 01:05 Նորալուսին New moon
փետ/Feb 19-23 ՄԱՄԳ 340: Երկարաժամկետ տվյալների հավաքագրումը արեգակնային և աստղային մագնիսական պարբերաշրջանների պարզաբանման համար (Ջեյփուր, Հնդկաստան) IAUS 340:Long-term datasets for the understanding of solar and stellar magnetic cycles (Jaipur, India)
փետ/Feb 21 Վեներայի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Venus vs. Neptune
փետ/Feb 23, 17:11 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
փետ/Feb 23 Ռիչարդ Բելյանի 80-ամյակը Richard Belian - 80th Anniversary
մար/Mar 02, 04:51 Լիալուսին Full moon
մար/Mar 5 Մերկուրիի միացումը Վեներայի հետ Conjunction of Mercury vs. Venus
մար/Mar 09, 15:19 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
մար/Mar 9 Բրենթ Թալիի 75-ամյակը Brent Tully - 75th Anniversary
մար/Mar 12 Ռաֆիկ Խանդալյան 70-ամյակը Rafik Kandalian - 70th Anniversary
մար/Mar 17, 17:11 Նորալուսին New moon
մար/Mar 18 Մերկուրիի միացումը Վեներայի հետ Conjunction of Mercury vs. Venus
մար/Mar 20, 16:15 UT Գարնանային գիշերահավասարը Vernal Equinox
մար/Mar 24, 19:35 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
մար/Mar 29 Վեներայի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Venus vs. Neptune
մար/Mar 31, 16:36 Լիալուսին Full moon
ապր/Apr 02 Մարսի միացումը Սատուրնի հետ Conjunction of Mars vs. Saturn
ապր/Apr 03-06 Եվրոպական աստղագիտական համագումարը (EWASS-2018) (Անգլիա, Լիվերպուլ) EWASS-2018 (England, Liverpool)
ապր/Apr 08, 11:17 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
ապր/Apr 09-23 Հերկուլիդներ-1 ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.04.12-13 Herculids-1 meteor shower; peak at 2018.04.12-13
ապր/Apr 16, 05:57 Նորալուսին New moon
ապր/Apr 22-23 Լիրիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.04.22-23 Lyrids meteor shower; peak at 2018.04.22-23. The Lyrids are an average shower, usually producing about 20 meteors per hour at their peak. These meteors can produce bright dust trails that last for several seconds. The shower usually peaks on April 21 & 22, although some meteors can be visible from April 16 - 25. The gibbous moon could be a problem this year, hiding many of the fainter meteors in its glare. It will set before sunrise, providing a short window of dark skies. Look for meteors radiating from the constellation of Lyra after midnight.
ապր/Apr 23, 01:45 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
ապր/Apr 30, 04:58 Լիալուսին Full moon
մայ/May 06-07 Էտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.05.06-07 Eta Aquarids meteor shower; peak at 2018.05.06-07. The Eta Aquarids are a light shower, usually producing about 10 meteors per hour at their peak. The shower's peak usually occurs on May 5 & 6, however viewing should be good on any morning from May 4 - 7. The crescent moon will hang around for the show, but should not cause too many problems. The radiant point for this shower will be in the constellation Aquarius. Best viewing is usually to the east after midnight, far from city lights.
մայ/May 08, 04:58 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
մայ/May 09 Յուպիտերի դիմակայությունը Jupiter at opposition
մայ/May 12 Մերկուրիի միացումը Ուրանի հետ Conjunction of Mercury vs. Uranus
մայ/May 12 Աստղագիտության օրը` հայտարարված Աստղագիտության լիգայի կողմից. մաս 1 Astronomy Day Part 1, declared by the Astronomical League
մայ/May 14-18 ՄԱՄԳ 342: Պերսեոսը Սիցիլիայում․ սև խոռոչներից դեպի կույտերի ծայրամասեր  (Նոտո, Իտալիա) IAUS 342: Perseus in Sicily: from black hole to cluster outskirts (Nato, Italy)
մայ/May 15, 15:47 Նորալուսին New moon
մայ/May 22, 07:49 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
մայ/May 29, 18:19 Լիալուսին Full moon
հուն/June 02 Կարլոս Գրիգորյանի 90-ամյակը Karlos Grigoryan - 90th Anniversary
հուն/June 06, 22:31 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
հուն/June 08-09 Սկորպիոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.06.08-09 Scorpionids meteor shower; peak at 2018.06.08-09
հուն/Jun 11-15 Բյուրականյան 5-րդ գիտաճամբար 5th Byurakan Science Camp
հուն/June 11-21 Կեփեիդներ-1 ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.06.20-21 Cepheids-1 meteor shower; peak at 2018.06.20-21
հուն/June 13, 23:43 Նորալուսին New moon
հուն/June 20, 14:50 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
հուն/June 21, 10:07 UT Ամառային արևադարձը Summer Solstice
հուն/June 22 - հուլ/July 02 Բոոտիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.06.27-28 Bootids meteor shower; peak at 2018.06.27-28
հուն/June 27 Սատուրնի դիմակայությունը Saturn at opposition
հուն/June 28, 08:53 Լիալուսին Full moon
հուլ/Jul 11-15 «Իմ Տիեզերքը» շարադրությունների մրցույթ "My Universe" Essay Contest
հուլ/July 06, 11:50 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
հուլ/July 06, 20:46 UT Երկիրն արևահեռ կետում Earth in aphelion
Jul/հուլ 13 Արեգակի մասնակի խավարում (Տեսանելի երկրներն են․հարավ. Ավստրալիա) Partial Solar Eclipse (Visible from Australia)
հուլ/July 13, 06:47 Նորալուսին New moon
հուլ/July 17 - օգ/Aug 15 Կասիոպեիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.07.28-29 Cassiopeids meteor shower; peak at 2018.07.28-29
հուլ/July 18 - օգ/Aug 18 Հյուսիսային Դելտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.07.28-29 Northern Delta Aquarids meteor shower; peak at 2018.07.28-29
հուլ/July 18 - օգ/Aug 18 Հարավային Դելտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.07.28-29 Southern Delta Aquarids meteor shower; peak at 2018.07.28-29. The Delta Aquarids can produce about 20 meteors per hour at their peak. The shower usually peaks on July 28 & 29, but some meteors can also be seen from July 18 - August 18. The radiant point for this shower will be in the constellation Aquarius. The last quarter moon will be around for the show and may hide some of the fainter meteors. Best viewing is usually to the east after midnight.
հուլ/July 19, 23:52 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
հուլ/July 23 - օգ/Aug 22 Պերսեիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.08.12-13 Perseids meteor shower; peak at 2018.08.12-13. The Perseids is one of the best meteor showers to observe, producing up to 60 meteors per hour at their peak. The shower's peak usually occurs on August 13 & 14, but you may be able to see some meteors any time from July 23 - August 22. The radiant point for this shower will be in the constellation Perseus. The near first quarter moon will set before midnight, leaving optimal conditions and dark skies for what should be an awesome show. Find a location far from city lights and look to the northeast after midnight.
Jul/հուլ 27 Լուսնի մասնակի խավարում (Հարավ. Ամերիկա, Եվրոպա, Աֆրիկա, Ասիա, Ավստրալիա) Partial Lunar Eclipse (Visible from S.America, Europe, Africa, Asia, Aus.)
հուլ/July 27 Մարսի դիմակայությունը Mars at opposition
հուլ/July 28, 00:20 Լիալուսին Full moon
օգ/Aug 04, 22:17 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
օգ/Aug 07 Սուսաննա Հակոբյան 60-ամյակը Susanna Hakopian - 60th Anniversary
օգ/Aug 10-24 Կեփեիդներ-2 ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.08.20-21 Cepheids-2 meteor shower; peak at 2018.08.20-21
օգ/Aug 11 Արեգակի մասնակի խավարում (Տեսանելի երկրներն են․հյուս. Եվրոպա, հյուս-արևել. Ասիա) Partial Solar Eclipse (Visible from n Europe, ne Asia)
օգ/Aug 11, 13:57 Նորալուսին Full moon
օգ/Aug 17 Հովսեփ Չավուշյան 80-ամյակը Hovsep Chavushian - 80th Anniversary
օգ/Aug 18, 11:48 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
օգ/Aug 20-23 ՄԱՄԳ 344: Թզուկ գալակտիկաներ. խորը Տիեզերքից մինչև ներկա (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 344: Dwarf Galaxies: From the Deep Universe to the Present (Vienna, Austria)
օգ/Aug 20-24 ՄԱՄԳ 343: Ինչու են գալակտիկաները հոգ տանում AGB աստղերի մասին. շարունակական մարտահրավեր տիեզերական ժամանակի մեջ (Վիեննա, Ավստրիա) "IAUS 343: Why Galaxies Care About AGB Stars: A Continuing Challenge through Cosmic Time (Vienna, Austria) "
օգ/Aug 20-24 ՄԱՄԳ 345: Սկիզբը․ Նախարեգակից մինչև կյանքի առաջին քայլերը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 345: Origins: From the Protosun to the First Steps of Life (Vienna, Austria)
օգ/Aug 20-30 ՄԱՄԳ 348: 21-րդ դարի աստղաչափությունը. մութ և բնակելի սահմանների անցումը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 348: 21st Century Astrometry: crossing the Dark and Habitable frontiers (Vienna, Austria)
օգ/Aug 20-31 Միջազգային աստղագիտական միության 30-րդ գլխավոր ասամբլեա (Վիեննա, Ավստրիա) XXXth General Assembly of the International Astronomical Union (Vienna, Austria)
օգ/Aug 26, 15:56 Լիալուսին New moon
օգ/Aug 27-31 ՄԱՄԳ 346: Բարձր զանգվածով ռենտգենյան կրկնակիներ. զանգվածեղ կրկնակիներից դեպի ձուլվող կոմպակտ օբյեկտներ անցման պարզաբանումը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 346: High-mass X-ray binaries: illuminating the passage from massive binaries to merging compact objects (Vienna, Austria)
օգ/Aug 27-31 ՄԱՄԳ 347: Վաղ գիտությունը ծայրահեղ խոշոր աստղադիտակներով (EASE) (Վիեննա, Ավստրիա) " IAUS 347: EArly Science with ELTs (EASE) (Vienna, Austria) "
օգ/Aug 28-31 ՄԱՄԳ 349: Մեկ երկնքի տակ․ ՄԱՄ հարյուրամյա գիտաժողովը (Վիեննա, Ավստրիա) IAUS 349: Under One Sky: The IAU Centenary Symposium (Vienna, Austria)
սեպ/Sep 02-06 Պեգասիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.09.05-06 Pegasids meteor shower; peak at 2018.09.05-06
սեպ/Sep 03, 06:37 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
սեպ/Sep 03 Վահե Պետրոսյան 80-ամյակը Vahe Petrosian - 80th Anniversary
սեպ/Sep 07 Նեպտունի դիմակայությունը Neptune at opposition
սեպ/Sep 07 Ջիվան Ստեփանյանի 70-ամյակը Jivan Stepanian - 70th Anniversary
սեպ/Sep 09, 22:01 Նորալուսին New moon
սեպ/Sep 10-14 Հայ-գերմանական վիրտուալ աստղադիտարանների աշխատաժողով Armenian-German Virtual Observatories Workshop
սեպ/Sep 10-21 6-րդ բյուրականյան միջազգային ամառային դպրոց (6BISS) 6 Byurakan International Summer School
սեպ/Sep 15 Իշտվան Ժանկովիչ 75-ամյակը Ishtvan Jankovich - 75th Anniversary
սեպ/Sep 17, 03:14 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Lunar crescent (first quarter)
սեպ/Sep 17-21 ՄԱՄ Հարավ-Արևմտյան և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային աշխատաժողով IAU South West and Central Asian Regional Workshop
սեպ/Sep 17-21 Վ․ Հ․ Համբարձումյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով «Անկայուն երևույթները և տիեզերքի էվոլյուցիան» V. H International Conference dedicated to the 110th Anniversary of Hambardzumyan's "Unstable Phenomena and Evolution of the Universe"
սեպ/Sep 18 Աստղագիտության օրը Հայաստանում Astronomy Day in Armenia
սեպ/Sep 18 Համբարձումյանական ընթերցումներ Ambartsumian Readings
սեպ/Sep 18 Վիկտոր Համբարձումյանի 110-ամյակը Viktor Ambartsumian - 110th Anniversary
սեպ/Sep 18 Վիկտոր Համբարձումյանի 2018թ. միջազգային մրցանակի հանձնում "Award of Viktor Ambartsumian International Prize 2018 "
սեպ/Sep 23, 01:54 UT Աշնանային գիշերահավասարը Autumnal Equinox
սեպ/Sep 25, 06:52 Լիալուսին Full moon
հոկ/Oct 02, 13:45 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
հոկ/Oct 04 Աստղագիտության օրը` հայտարարված Աստղագիտության լիգայի կողմից. մաս 2 Astronomy Day Part 2, declared by the Astronomical League
հոկ/Oct 08-10 Դրակոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.10.09 Draconids meteor shower; peak at 2018.10.09
հոկ/Oct 09, 07:46 Նորալուսին New moon
հոկ/Oct 14 Մերկուրիի միացումը Վեներայի հետ Conjunction of Mercury vs. Venus
հոկ/Oct 14-26 Օրիոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.10.21-22 Orionids meteor shower; peak at 2018.10.21-22. The Orionids is an average shower producing about 20 meteors per hour at their peak. This shower usually peaks on the 21st, but it is highly irregular. A good show could be experienced on any morning from October 20 - 24, and some meteors may be seen any time from October 17 - 25. The gibbous moon will be a problem this year, hiding all but the brightest meteors with its glare. Best viewing will be to the east after midnight. Be sure to find a dark location far from city lights.
հոկ/Oct 16, 22:01 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Կիսալուսին (առաջին քառորդ)
հոկ/Oct 24, 20:45 Լիալուսին Full moon
հոկ/Oct 26 - նոյ/Nov 22 Հարավային Տաուրիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.11.02-03 Southern Taurids meteor shower; peak at 2018.11.02-03
հոկ/Oct 26 - նոյ/Nov 22 Հյուսիսային Տաուրիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.11.12-13 Northern Taurids meteor shower; peak at 2018.11.12-13
հոկ/Oct 30 Մերկուրիի միացումը Յուպիտերի հետ Conjunction of Mercury vs. Jupiter
հոկ/Oct 31, 20:40 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
նոյ/Nov 07, 20:01 Նորալուսին New moon
նոյ/Nov 08-22 Լեոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.11.17-18 Leonids meteor shower; peak at 2018.11.17-18. The Leonids is one of the better meteor showers to observe, producing an average of 40 meteors per hour at their peak. The shower itself has a cyclic peak year every 33 years where hundreds of meteors can be seen each hour. The last of these occurred in 2001. The shower usually peaks on November 17 & 18, but you may see some meteors from November 13 - 20. The full moon will prevent this from being a great show this year, but with up to 40 meteors per hour possible, this could still be a good show. Look for the shower radiating from the constellation Leo after midnight.
նոյ/Nov 12-16 ՄԱՄԳ 341: Պանքրոմատիկ մոդելավորման մարտահրավերները ապագա սերունդների սարքավորումներով (Օսակա, Ճապոնիա) IAUS 341: Challenges in Panchromatic Modelling with Next Generation Facilities (Osaka, Japan)
նոյ/Nov 15, 18:54 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Կիսալուսին (առաջին քառորդ)
նոյ/Nov 23, 09:39 Լիալուսին Full moon
նոյ/Nov 25 - դեկ/Dec 19 Գեմինիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.12.13-14 Geminids meteor shower; peak at 2018.12.13-14. Considered by many to be the best meteor shower in the heavens, the Geminids are known for producing up to 60 multicolored meteors per hour at their peak. The peak of the shower usually occurs around December 13 & 14, although some meteors should be visible from December 6 - 19. The radiant point for this shower will be in the constellation Gemini. The gibbous moon could be a problem this year, hiding man of the fainter meteors. But with up to 60 meteors per hour predicted, this should still be a good show. Best viewing is usually to the east after midnight from a dark location.
նոյ/Nov 30, 04:18 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)
դեկ/Dec 07, 11:20 Նորալուսին New moon
դեկ/Dec 07 Մարսի միացումը Նեպտունի հետ Conjunction of Mars vs. Neptune
դեկ/Dec 09 Դավիդ Սեդրակյանի 80-ամյակը Davit Sedrakian - 80th Anniversary
դեկ/Dec 15, 15:49 Կիսալուսին (առաջին քառորդ) Կիսալուսին (առաջին քառորդ)
դեկ/Dec 16 Էդուարդ Խաչիկյանի 90-ամյակը Edward Khachikian - 90th Anniversary
դեկ/Dec 18 Արմեն Գյուլբուդաղյանի 70-ամյակը Armen Gyulbudaghian - 70th Anniversary
դեկ/Dec 19-25 Ուրսիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2018.12.22-23 Ursids meteor shower; peak at 2018.12.22-23
դեկ/Dec 21 Մերկուրիի միացումը Յուպիտերի հետ Conjunction of Mercury vs. Jupiter
դեկ/Dec 21, 22:23 UT Ձմեռային արևադարձը Winter Solstice
դեկ/Dec 22, 21:48 Լիալուսին Full moon
դեկ/Dec 27 Նորայր Մելիքյանի 70-ամյակը Norair Melikian - 70th Anniversary
դեկ/Dec 29, 13:34 Կիսալուսին (վերջին քառորդ) Lunar crescent (last quarter)