2012 | 2013 | 2014

|

2015

|

2016

|

2017

| 2018

|

2019 | Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ
| Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ
| Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ
| Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

Բոլոր իրադարձությունները / All events

Միջազգային իրադարձություններ / International events

Երկնային երեւույթներ / Sky events

Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events


All events

Anniversaries

ArAS News

Events

Meetings

 

Ամսաթիվ/Date

Իրադարձության անվանումը

Name of event

 

 

 

 

 

 

փետ/Feb 06

Լիդիա Երաստովայի 75-ամյակը

Lidia Erastova's 75th anniversary

փետ/Feb 15

ՀԱԸ #61 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #61 release

մար/Mar 31

ՀԱԸ #62 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #62 release

ապրիլ / April

Դպրոցականների հանրապետական աստղագիտական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը (Բյուրական, Հայաստան)

School Astronomical Olympiad Final phase (Byurakan, Armenia)

ապրիլ / April

ՀՀ-ում արտասահմանյան երկրների դեսպանների ընդունելություն

Reception of Ambassadors of foreign countries in Armenia

մայ/May 01

Լյուդվիկ Միրզոյանի 90-ամյակը

Ludvik Mirzoyan's 90th anniversary

մայ/May 12

Թադևոս Աղեկյանի 100-ամյակը

Tateos Agekian's 100th anniversary

մայ/May 15

ՀԱԸ #63 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #63 release

մայ/May - հոկ/Oct

Աստղագիտությունը և այլ գիտությունները սեմինարների շարք (Բյուրական, Հայաստան)

Series of seminars "Astronomy and other sciences" (Byurakan, Armenia)

մայ/May - հոկ/Oct

Մտավորական խավերի հանդիպումներ (Բյուրական, Հայաստան)

Meetings with intellectuals (Byurakan, Armenia)

հուն/June 30

ՀԱԸ #64 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #64 release

հուլ/July

4րդ Բյուրականյան ամառային դպրոցը

4th Byurakan Summer School for YSU students

հուլ/July 16

Տիգրան Մաղաքյանի 60-ամյակը

Tigran Magakian's 60th anniversary

հուլ/July - օգ/Aug

Սիրող աստղագետների հավաք և դիտումներ (Բյուրական, Հայաստան)

Meeting and observations for amateur astronomers (Byurakan, Armenia)

օգ/Aug 15

ՀԱԸ #65 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #65 release

օգ/Aug 17

Հովսեփ Չավուշյանի 75-ամյակը

Hovsep Chavushian's 75th anniversary

օգ/Aug 31

ՀԱԳԿՀ 2014թ. նախագծերի ներկայացման վերջնաժամկետը

Deadline for submission of ANSEF projects 2014

սեպ/Sep 03

Վահե Պետրոսյանի 75-ամյակը

Vahe Petrosian's 75th anniversary

սեպ/Sep 10

Գուրգեն Սահակյանի 100-ամյակը

Gurgen Sahakyan's 100th anniversary

սեպ/Sep 18

Վիկտոր Համբարձումյանի 105-ամյակը

Viktor Ambartsumian's 105th anniversary

սեպ/Sep 18

Աստղագիտության օրը Հայաստանում

Astronomy Day in Armenia

սեպ/Sep 30

ՀԱԸ #66 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #66 release

հոկ/Oct 03

Գարիկ Իսրայելյանի 50-ամյակը

Garik Israelian's 50th anniversary

նոյ/Nov 10

ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակը

NAS RA foundation 70th anniversary

նոյ/Nov 12

Ռաֆիկ Հովհաննիսյանի 80-ամյակը

Rafik Hovhannessian's 80th anniversary

նոյ/Nov 15

ՀԱԸ #67 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #67 release

նոյ/Nov 29

Բենիամին Մարգարյանի 100-ամյակը

Beniamin Markarian's 100th anniversary

դեկ/Dec

ՀԱԸ XII տարեկան համաժողովը (Բյուրական, Հայաստան)

ArAS XII Annual Meeting (Byurakan, Armenia)

դեկ/Dec 01

ՀԱԸ երիտասարդ աստղագետների տարեկան մրցանակի առաջադրման վերջնաժամկետը

Deadline for nominations for ArAS Annual Prize for Young Astronomers

դեկ/Dec 01

Գիտական լրագրության տարեկան մրցանակների համար աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը

Deadline for submission of works for Scientific Journalism Annual Prizes

դեկ/Dec 09

Դավիթ Սեդրակյանի 75-ամյակը

Davit Sedrakian's 75th anniversary

դեկ/Dec 17

Պարիս Հերունու 80-ամյակը

Paris Herouni's 80th anniversary

դեկ/Dec 31

ՀԱԸ #68 տեղեկագրի հրապարակումը

ArAS Newsletter #68 release