2012 | 2013 | 2014

|

2015

|

2016

|

2017

| 2018

|

2019 | Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ
| Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ
| Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ
| Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

Բոլոր իրադարձությունները / All events Միջազգային իրադարձություններ / International events
Երկնային երեւույթներ / Sky events Հայկական աստղագիտության իրադարձություններ / Armenian astronomy events

Ամսաթիվ/Date

Իրադարձության անվանումը

Name of event

 

 

 

 

 

 

հունվ/Jan 01-07

Քվադրանտիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.01.03-04

Quadrantids meteor shower; peak at 2012.01.03-04

հունվ/Jan 05

Երկիրն արևամերձ կետում

Earth in perihelion

հունվ/Jan 09, 07:30 UT

Լիալուսին

Full Moon

հունվ/Jan 23, 07:39 UT

Նորալուսին

New Moon

հունվ/Jan 25

#7341 աստղակերպի մոտեցումը Երկրին. 0.065 ա.մ. = 25.3 լ.հ.: Գնահատված տրամագիծը` 1.2-2.7կմ, աստղային մեծությունը` 16.7, հարաբերական արագությունը` 8.73 կմ

Asteroid #7341 approach to Earth: 0.065 AU = 25.3 LD; estimated diameter 1.2-2.7km, magnitude 16.7, relative velocity 8.73 km/s

հունվ/Jan 31

#433 Էրոս աստղակերպի մոտեցումը Երկրին. 0.1787 ա.մ. = 69.5 լ.հ.: Տրամագիծը` 17կմ, աստղային մեծությունը` 11.2, հարաբերական արագությունը` 5.95 կմ

Asteroid #433 Eros approach to Earth: 0.1787 AU = 69.5 LD; estimated diameter 17km, magnitude 11.2, relative velocity 5.95 km/s

փետ/Feb 07, 21:54 UT

Լիալուսին

Full Moon

փետ/Feb 11

(2009 DT10) երկրամերձ օբյեկտի մոտեցումը Երկրին. 0.0268 ա.մ. = 10.4 լ.հ.: Գնահատված տրամագիծը` 70-160մ, աստղային մեծությունը` 22.9, հարաբերական արագությունը` 14.16 կմ

NEO (2009 DT10) approach to Earth: 0.0268 AU = 10.4 LD; estimated diameter 70-160m, magnitude 22.9, relative velocity 14.16 km/s

փետ/Feb 21, 22:35 UT

Նորալուսին

New Moon

փետ/Feb 23

(2011 CP4) երկրամերձ օբյեկտի մոտեցումը Երկրին. 0.0233 ա.մ. = 9.1 լ.հ.: Գնահատված տրամագիծը` 160-350մ, աստղային մեծությունը` 21.2, հարաբերական արագությունը` 30.47 կմ

NEO (2011 CP4) approach to Earth: 0.0233 AU = 9.1 LD; estimated diameter 160-350m, magnitude 21.2, relative velocity 30.47 km/s

մար/Mar 03

Մարսի դիմակայությունը (ամենամոտ դիրքը մարտի 5-ին` 0.67368 ա.մ.)

Mars at opposition (closest encounter on March 5; 0.67368 AU)

մար/Mar 06

(2008 EJ85) երկրամերձ օբյեկտի մոտեցումը Երկրին. 0.0235 ա.մ. = 9.1 լ.հ.: Գնահատված տրամագիծը` 27-60մ, աստղային մեծությունը` 25, հարաբերական արագությունը` 6.52 կմ

NEO (2008 EJ85) approach to Earth: 0.0235 AU = 9.1 LD; estimated diameter 27-60m, magnitude 25, relative velocity 6.52 km/s

մար/Mar 08, 09:39 UT

Լիալուսին

Full Moon

մար/Mar 14

Վեներայի միացումը Յուպիտերի հետ (3 աստիճանի սահմաններում)

Conjunction Venus vs Jupiter (within 3 degrees)

մար/Mar 14

#192642 աստղակերպի մոտեցումը Երկրին. 0.1488 ա.մ. = 57.9 լ.հ.: Գնահատված տրամագիծը` 1.4-3.2կմ, աստղային մեծությունը` 16.3, հարաբերական արագությունը` 18.8 կմ

Asteroid #192642 approach to Earth: 0.1488 AU = 57.9 LD; estimated diameter 1.4-3.2km, magnitude 16.3, relative velocity 18.8 km/s

մար/Mar 20, 05:14 UT

Գարնանային գիշերահավասարը

Vernal Equinox

մար/Mar 22, 14:37 UT

Նորալուսին

New Moon

ապր/Apr 06, 19:19 UT

Լիալուսին

Full Moon

ապր/Apr 09-23

Հերկուլիդներ-1 ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.04.12-13

Herculids-1 meteor shower; peak at 2012.04.12-13

ապր/Apr 15

Սատուրնի դիմակայությունը (ամենամոտը` 8.7196 ա.մ.)

Saturn at opposition (closest distance 8.7196 AU)

ապր/Apr 16-25

Լիրիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.04.21-22

Lyrids meteor shower; peak at 2012.04.21-22

ապր/Apr 21, 07:18 UT

Նորալուսին

New Moon

ապր/Apr 21 - մայ/May 20

Էտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.05.05-06

Eta Aquarids meteor shower; peak at 2012.05.05-06

մայ/May 06, 03:35 UT

Լիալուսին

Full Moon

մայ/May 20

Արեգակի օղակաձև խավարում (Արևելյան Ասիա, Չինաստան, Ճապոնիա, Խաղաղ օվկիանոս, արևմտյան ԱՄՆ, Հյուսիսային Ամերիկա)

Annular Solar Eclipse (Eastern Asia, China, Japan, Pacific Ocean, western US, North America)

մայ/May 20, 23:47 UT

Նորալուսին

New Moon

մայ/May - հուն/June

Սկորպիոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.06.08-09

Scorpionids meteor shower; peak at 2012.06.08-09

հուն/June 04

Լուսնի մասնակի խավարում (Ասիա, Ավստրալիա, Խաղաղ օվկիանոս, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաներ)

Partial Lunar Eclipse (Asia, Australia, Pacific Ocean, Americas)

հուն/June 04, 11:12 UT

Լիալուսին

Full Moon

հուն/June 05-06

Վեներայի անցումն Արեգակի սկավառակի վրայով, հաջորդ անցումը` 2117թ. (Արևելյան Ասիա, Ավստրալիա, Ալյասկա)

Transit of Venus across the Sun; next transit in 2117 (Eastern Asia, Australia, Alaska)

հուն/June 11-21

Կեփեիդներ-1 ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.06.20-21

Cepheids-1 meteor shower; peak at 2012.06.20-21

հուն/June 19, 15:02 UT

Նորալուսին

New Moon

հուն/June 20, 23:09 UT

Ամառային արևադարձը

Summer Solstice

հուն/June 22 - հուլ/July 02

Բոոտիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.06.27-28

Bootids meteor shower; peak at 2012.06.27-28

հուլ/July 03, 18:52 UT

Լիալուսին

Full Moon

հուլ/July 05

Երկիրն արևահեռ կետում

Earth in aphelion

հուլ/July 17 - օգ/Aug 15

Կասիոպեիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.07.28-29

Cassiopeids meteor shower; peak at 2012.07.28-29

հուլ/July 18 - օգ/Aug 18

Հյուսիսային Դելտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.07.28-29

Northern Delta Aquarids meteor shower; peak at 2012.07.28-29

հուլ/July 18 - օգ/Aug 18

Հարավային Դելտա Աքվարիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.07.28-29

Southern Delta Aquarids meteor shower; peak at 2012.07.28-29

հուլ/July 19, 04:24 UT

Նորալուսին

New Moon

հուլ/July 23 - օգ/Aug 22

Պերսեիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.08.12-13

Perseids meteor shower; peak at 2012.08.12-13

օգ/Aug 02, 03:27 UT

Լիալուսին

Full Moon

օգ/Aug 10-24

Կեփեիդներ-2 ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.08.20-21

Cepheids-2 meteor shower; peak at 2012.08.20-21

օգ/Aug 17, 15:54 UT

Նորալուսին

New Moon

օգ/Aug 24

Նեպտունի դիմակայությունը

Neptune at opposition

օգ/Aug 31, 13:58 UT

Լիալուսին

Full Moon

սեպ/Sep 02-06

Պեգասիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.09.05-06

Pegasids meteor shower; peak at 2012.09.05-06

սեպ/Sep 16, 02:11 UT

Նորալուսին

New Moon

սեպ/Sep 22, 14:49 UT

Աշնանային գիշերահավասարը

Autumnal Equinox

սեպ/Sep 29

Ուրանի դիմակայությունը

Uranus at opposition

սեպ/Sep 30, 03:19 UT

Լիալուսին

Full Moon

հոկ/Oct 08-10

Դրակոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.10.09

Draconids meteor shower; peak at 2012.10.09

հոկ/Oct 14-26

Օրիոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.10.21-22

Orionids meteor shower; peak at 2012.10.21-22

հոկ/Oct 15, 12:02 UT

Նորալուսին

New Moon

հոկ/Oct 26 - նոյ/Nov 22

Հարավային Տաուրիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.11.02-03

Southern Taurids meteor shower; peak at 2012.11.02-03

հոկ/Oct 26 - նոյ/Nov 22

Հյուսիսային Տաուրիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.11.12-13

Northern Taurids meteor shower; peak at 2012.11.12-13

հոկ/Oct 29, 19:49 UT

Լիալուսին

Full Moon

նոյ/Nov 08-22

Լեոնիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.11.17-18

Leonids meteor shower; peak at 2012.11.17-18

նոյ/Nov 13

Արեգակի լրիվ խավարում (Ավստրալիա, հարավային Խաղաղ օվկիանոս)

Total Solar Eclipse (Australia, southern Pacific Ocean)

նոյ/Nov 13, 22:08 UT

Նորալուսին

New Moon

նոյ/Nov 25 - դեկ/Dec 19

Գեմինիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.12.13-14

Geminids meteor shower; peak at 2012.12.13-14

նոյ/Nov 27

Վեներայի միացումը Սատուրնի հետ (1 աստիճանի սահմաններում)

Conjunction Venus vs Saturn (within 1 degree)

նոյ/Nov 28

Լուսնի կիսաստվերային խավարում (Եվրոպա, արևելյան Աֆրիկա, Ասիա, Ավստրալիա, Խաղաղ օվկիանոս, Հյուսիսային Ամերիկա)

Penumbral Lunar Eclipse (Europe, eastern Africa, Asia, Australia, Pacific Ocean, North America)

նոյ/Nov 28, 14:46 UT

Լիալուսին

Full Moon

դեկ/Dec 03

Յուպիտերի դիմակայությունը

Jupiter at opposition

դեկ/Dec 12

#4179 Տուտատիս աստղակերպի մոտեցումը Երկրին. 0.04633 ա.մ. = 18 լ.հ.: չափերը`4.6x2.4կմ, աստղային մեծությունը` 10, հարաբերական արագությունը` կմ

Asteroid #4179 Toutatis approach to Earth: 0.04633 AU = 18 LD, sizes 4.6x2.4 km, magnitude 10, relative velocity km/s

դեկ/Dec 13, 08:42 UT

Նորալուսին

New Moon

դեկ/Dec 19-25

Ուրսիդների ասուպային հոսքը. առավելագույն փուլը` 2012.12.22-23

Ursids meteor shower; peak at 2012.12.22-23

դեկ/Dec 21, 11:12 UT

Ձմեռային արևադարձը

Winter Solstice

դեկ/Dec 28, 10:21 UT

Լիալուսին

Full Moon