2012 | 2013 | 2014

|

2015

|

2016

|

2017

| 2018

|

Lunar Eclipses
Լուսնի խավարումներ
| Solar Eclipses
Արեգակի խավարումներ
| Triple Conjunctions
Եռակի միացումներ
| Periodic Comets
Պարբերական գիսավորներ

Year

Mon

Day

Time of the greatest eclipse

Eclipse type

Magnitude

Central duration

Geographic region of eclipse visibility

Տեսանելիության աշխարհագրական տարածքը

Տարի

Ամիս

Ամսաթիվ

Առավելագույն խավարման պահը

Խավարման տեսակը

Խավարման չափը

Կենտրոնական տևողությունը

 

 

 

 

 

UT

 

%

min:sec / րոպ:վրկ

 

 

2001

Jun/հուն

21

12:03:46

Total / լրիվ

1.050

04:57

e S. America, Africa [Total: s Atlantic, s Africa, Madagascar]

արևել. Հարավ. Ամերիկա, Աֆրիկա [լրիվ` հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս, հարավ. Աֆրիկա, Մադագասկար]

2001

Dec/դեկ

14

20:53:01

Annular / օղակաձև

0.968

03:53

N. & C. America, nw S. America [Annular: c Pacific, Costa Rica]

Հյուս. և Կենտր. Ամերիկա, հյուս-արևմտ. Հարավ. Ամերիկա [օղակաձև` կենտր. Խաղաղ օվկիանոս, Կոստա Ռիկա]

2002

Jun/հուն

10

23:45:22

Annular / օղակաձև

0.996

00:23

e Asia, Australia, w N. America [Annular: n Pacific, w Mexico]

արևել. Ասիա, Ավստրալիա, արևմտ. Հյուս. Ամերիկա [օղակաձև` հյուս. Խաղաղ օվկիանոս, արևմտ. Մեքսիկա]

2002

Dec/դեկ

04

07:32:15

Total / լրիվ

1.024

02:04

s Africa, Antarctica, Indonesia, Australia [Total: s Africa, s Indian, s Australia]

հարավ. Աֆրիկա, Անտարկտիկա, Ինդոնեզիա, Ավստրալիա [լրիվ` հարավ. Աֆրիկա, հարավ. Indian, հարավ. Ավստրալիա]

2003

May/մայ

31

04:09:23

Annular / օղակաձև

0.938

03:37

Europe, Asia, nw N. America [Annular: Iceland, Greenland]

Եվրոպա, Ասիա, հյուս-արևմտ. Հյուս. Ամերիկա [օղակաձև` Իսլանդիա, Գրենլանդիա]

2003

Nov/նոյ

23

22:50:22

Total / լրիվ

1.038

01:57

Australia, N. Z., Antarctica, s S. America [Total: Antarctica]

Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Անտարկտիկա, հարավ. Հարավ. Ամերիկա [լրիվ` Անտարկտիկա]

2004

Apr/ապր

19

13:35:05

Partial / մասնակի

0.737

 

Antarctica, s Africa

Անտարկտիկա, հարավ. Աֆրիկա

2004

Oct/հոկ

14

03:00:23

Partial / մասնակի

0.928

 

ne Asia, Hawaii, Alaska

հյուս-արևել. Ասիա, Հավայան կղզիներ, Ալյասկա

2005

Apr/ապր

08

20:36:50

Hybrid / հիբրիդ

1.007

00:42

N. Zealand, N. & S. America [Hybrid: s Pacific, Panama, Colombia, Venezuela]

Նոր Զելանդիա, Հյուս. և Հարավ. Ամերիկա [հիբրիդ` հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Պանամա, Կոլումբիա, Վենեսուելա]

2005

Oct/հոկ

03

10:32:47

Annular / օղակաձև

0.958

04:32

Europe, Africa, s Asia [Annular: Portugal, Spain, Libia, Sudan, Kenya]

Եվրոպա, Աֆրիկա, հարավ. Ասիա [օղակաձև` Պորտուգալիա, Իսպանիա, Լիբիա, Սուդան, Քենիա]

2006

Mar/մար

29

10:12:22

Total / լրիվ

1.052

04:07

Africa, Europe, w Asia [Total: c Africa, Turkey, Russia]

Աֆրիկա, Եվրոպա, արևմտ. Ասիա [լրիվ` կենտր. Աֆրիկա, Թուրքիա, Ռուսաստան]

2006

Sep/սեպ

22

11:41:16

Annular / օղակաձև

0.935

07:09

S. America, w Africa, Antarctica [Annular: Guyana, Suriname, F. Guiana, s Atlantic]

Հարավ. Ամերիկա, արևմտ. Աֆրիկա, Անտարկտիկա [օղակաձև` Գայանա, Սուրինամ, Ֆր. Գվիանա, հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս]

2007

Mar/մար

19

02:32:57

Partial / մասնակի

0.876

 

Asia, Alaska

Ասիա, Ալյասկա

2007

Sep/սեպ

11

12:32:24

Partial / մասնակի

0.751

 

S. America, Antarctica

Հարավ. Ամերիկա, Անտարկտիկա

2008

Feb/փետ

07

03:56:10

Annular / օղակաձև

0.965

02:12

Antarctica, e Australia, N. Zealand [Annular: Antarctica]

Անտարկտիկա, արևել. Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա [օղակաձև` Անտարկտիկա]

2008

Aug/օգ

01

10:22:12

Total / լրիվ

1.039

02:27

ne N. America, Europe, Asia [Total: n Canada, Greenland, Siberia, Mongolia, China]

հյուս-արևել. Հյուս. Ամերիկա, Եվրոպա, Ասիա [լրիվ` հյուս. Կանադա, Գրենլանդիա, Սիբիր, Մոնղոլիա, Չինաստան]

2009

Jan/հունվ

26

07:59:45

Annular / օղակաձև

0.928

07:54

s Africa, Antarctica, se Asia, Australia [Annular: s Indian, Sumatra, Borneo]

հարավ. Աֆրիկա, Անտարկտիկա, հարավ-արևել. Ասիա, Ավստրալիա [օղակաձև` հարավ. Հնդկական օվկիանոս, Սումատրա, Բոռնեո]

2009

Jul/հուլ

22

02:36:25

Total / լրիվ

1.080

06:39

e Asia, Pacific Ocean, Hawaii [Total: India, Nepal, China, c Pacific]

արևել. Ասիա, Խաղաղ օվկիանոս, Հավայան կղզիներ [լրիվ` Հնդկաստան, Նեպալ, Չինաստան, կենտր. Խաղաղ օվկիանոս]

2010

Jan/հունվ

15

07:07:39

Annular / օղակաձև

0.919

11:08

Africa, Asia [Annular: c Africa, India, Burma, China]

Աֆրիկա, Ասիա [օղակաձև` կենտր. Աֆրիկա, Հնդկաստան, Բիրմա, Չինաստան]

2010

Jul/հուլ

11

19:34:38

Total / լրիվ

1.058

05:20

s S. America [Total: s Pacific, Easter Is., Chile, Argentina]

հարավ. Հարավ. Ամերիկա [լրիվ` հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Արևելյան կղզ., Չիլի, Արգենտինա]

2011

Jan/հունվ

04

08:51:42

Partial / մասնակի

0.858

 

Europe, Africa, c Asia

Եվրոպա, Աֆրիկա, կենտր. Ասիա

2011

Jun/հուն

01

21:17:18

Partial / մասնակի

0.601

 

e Asia, n N. America, Iceland

արևել. Ասիա, հյուս. Հյուս. Ամերիկա, Իսլանդիա

2011

Jul/հուլ

01

08:39:30

Partial / մասնակի

0.097

 

s Indian Ocean

հարավ. Հնդկական օվկիանոս

2011

Nov/նոյ

25

06:21:24

Partial / մասնակի

0.905

 

s Africa, Antarctica, Tasmania, N.Z.

հարավ. Աֆրիկա, Անտարկտիկա, Տասմանիա, Նոր Զելանդիա

2012

May/մայ

20

23:53:53

Annular / օղակաձև

0.944

05:46

Asia, Pacific, N. America [Annular: China, Japan, Pacific, w U.S.]

Ասիա, Խաղաղ օվկիանոս, Հյուս. Ամերիկա [օղակաձև` Չինաստան, Ճապոնիա, Խաղաղ օվկիանոս, արևմտ. ԱՄՆ]

2012

Nov/նոյ

13

22:12:55

Total / լրիվ

1.050

04:02

Australia, N.Z., s Pacific, s S. America [Total: n Australia, s Pacific]

Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, հարավ. Հարավ. Ամերիկա [լրիվ` հյուս. Ավստրալիա, հարավ. Խաղաղ օվկիանոս]

2013

May/մայ

10

00:26:20

Annular / օղակաձև

0.954

06:03

Australia, N.Z., c Pacific [Annular: n Australia, Solomon Is., c Pacific]

Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, կենտր. Խաղաղ օվկիանոս [օղակաձև` հյուս. Ավստրալիա, Սողոմոնյան կղզ., կենտր. Խաղաղ օվկիանոս]

2013

Nov/նոյ

03

12:47:36

Hybrid / հիբրիդ

1.016

01:40

e Americas, s Europe, Africa [Hybrid: Atlantic, c Africa]

արևել. Ամերիկաներ, հարավ. Եվրոպա, Աֆրիկա [հիբրիդ` Ատլանտյան օվկիանոս, կենտր. Աֆրիկա]

2014

Apr/ապր

29

06:04:32

Annular / օղակաձև

0.987

 

s Indian, Australia, Antarctica [Annular: Antarctica]

հարավ. Հնդկական օվկիանոս, Ավստրալիա, Անտարկտիկա [օղակաձև` Անտարկտիկա]

2014

Oct/հոկ

23

21:45:39

Partial / մասնակի

0.811

 

n Pacific, N. America

հյուս. Խաղաղ օվկիանոս, Հյուս. Ամերիկա

2015

Mar/մար

20

09:46:47

Total / լրիվ

1.045

02:47

Iceland, Europe, n Africa, n Asia [Total: n Atlantic, Faeroe Is, Svalbard]

Իսլանդիա, Եվրոպա, հյուս. Աֆրիկա, հյուս. Ասիա [լրիվ` հյուս. Ատլանտյան օվկիանոս, Ֆառերյան կղզ., Սվալբարդ]

2015

Sep/սեպ

13

06:55:19

Partial / մասնակի

0.788

 

s Africa, s Indian, Antarctica

հարավ. Աֆրիկա, հարավ. Հնդկական օվկիանոս, Անտարկտիկա

2016

Mar/մար

09

01:58:19

Total / լրիվ

1.045

04:09

e Asia, Australia, Pacific [Total: Sumatra, Borneo, Sulawesi, Pacific]

արևել. Ասիա, Ավստրալիա, Խաղաղ օվկիանոս [լրիվ` Սումատրա, Բոռնեո, Սուլավեսի, Խաղաղ օվկիանոս]

2016

Sep/սեպ

01

09:08:02

Annular / օղակաձև

0.974

03:06

Africa, Indian Ocean [Annular: Atlantic, c Africa, Madagascar, Indian]

Աֆրիկա, Հնդկական օվկիանոս [օղակաձև` Ատլանտյան օվկիանոս, կենտր. Աֆրիկա, Մադագասկար, Հնդկական օվկիանոս]

2017

Feb/փետ

26

14:54:32

Annular / օղակաձև

0.992

00:44

s S. America, Atlantic, Africa, Antarctica [Annular: Pacific, Chile, Argentina, Atlantic, Africa]

հարավ. Հարավ. Ամերիկա, Ատլանտյան օվկիանոս, Աֆրիկա, Անտարկտիկա [օղակաձև` Խաղաղ օվկիանոս, Չիլի, Արգենտինա, Ատլանտյան օվկիանոս, Աֆրիկա]

2017

Aug/օգ

21

18:26:40

Total / լրիվ

1.031

02:40

N. America, n S. America [Total: n Pacific, U.S., s Atlantic]

Հյուս. Ամերիկա, հյուս. Հարավ. Ամերիկա [լրիվ` հյուս. Խաղաղ օվկիանոս, ԱՄՆ, հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս]

2018

Feb/փետ

15

20:52:33

Partial / մասնակի

0.599

 

Antarctica, s S. America

Անտարկտիկա, հարավ. Հարավ. Ամերիկա

2018

Jul/հուլ

13

03:02:16

Partial / մասնակի

0.336

 

s Australia

հարավ. Ավստրալիա

2018

Aug/օգ

11

09:47:28

Partial / մասնակի

0.737

 

n Europe, ne Asia

հյուս. Եվրոպա, հյուս-արևել. Ասիա

2019

Jan/հունվ

06

01:42:38

Partial / մասնակի

0.715

 

ne Asia, n Pacific

հյուս-արևել. Ասիա, հյուս. Խաղաղ օվկիանոս

2019

Jul/հուլ

02

19:24:07

Total / լրիվ

1.046

04:33

s Pacific, S. America [Total: s Pacific, Chile, Argentina]

հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Հարավ. Ամերիկա [լրիվ` հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Չիլի, Արգենտինա]

2019

Dec/դեկ

26

05:18:53

Annular / օղակաձև

0.970

03:39

Asia, Australia [Annular: Saudi Arabia, India, Sumatra, Borneo]

Ասիա, Ավստրալիա [օղակաձև` Սաուդյան Արաբիա, Հնդկաստան, Սումատրա, Բոռնեո]

2020

Jun/հուն

21

06:41:15

Annular / օղակաձև

0.994

00:38

Africa, se Europe, Asia [Annular: c Africa, s Asia, China, Pacific]

Աֆրիկա, հարավ-արևել. Եվրոպա, Ասիա [օղակաձև` կենտր. Աֆրիկա, հարավ. Ասիա, Չինաստան, Խաղաղ օվկիանոս]

2020

Dec/դեկ

14

16:14:39

Total / լրիվ

1.025

02:10

Pacific, s S. America, Antarctica [Total: s Pacific, Chile, Argentina, s Atlantic]

Խաղաղ օվկիանոս, հարավ. Հարավ. Ամերիկա, Անտարկտիկա [լրիվ` հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Չիլի, Արգենտինա, հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս]

2021

Jun/հուն

10

10:43:06

Annular / օղակաձև

0.943

03:51

n N. America, Europe, Asia [Annular: n Canada, Greenland, Russia]

հյուս. Հյուս. Ամերիկա, Եվրոպա, Ասիա [օղակաձև` հյուս. Կանադա, Գրենլանդիա, Ռուսաստան]

2021

Dec/դեկ

04

07:34:38

Total / լրիվ

1.037

01:54

Antarctica, S. Africa, s Atlantic [Total: Antarctca]

Անտարկտիկա, Հարավ. Աֆրիկա, հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս [լրիվ` Անտարկտիկա]

2022

Apr/ապր

30

20:42:36

Partial / մասնակի

0.640

 

se Pacific, s S. America

հարավ-արևել. Խաղաղ օվկիանոս, հարավ. Հարավ. Ամերիկա

2022

Oct/հոկ

25

11:01:19

Partial / մասնակի

0.862

 

Europe, ne Africa, Mid East, w Asia

Եվրոպա, հյուս-արևել. Աֆրիկա, Մերձավոր Արևելք, արևմտ. Ասիա

2023

Apr/ապր

20

04:17:55

Hybrid / հիբրիդ

1.013

01:16

se Asia, E. Indies, Australia, Philippines. N.Z. [Hybrid: Indonesia, Australia, Papua New Guinea]

հարավ-արևել. Ասիա, Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա, Ֆիլիպիններ, Նոր Զելանդիա [հիբրիդ` Ինդոնեզիա, Ավստրալիա, Պապուա Նոր Գվինեա]

2023

Oct/հոկ

14

18:00:40

Annular / օղակաձև

0.952

05:17

N. America, C. America, S. America [Annular: w US, C. America, Colombia, Brazil]

Հյուս. Ամերիկա, Կենտր. Ամերիկա, Հարավ. Ամերիկա [օղակաձև` արևմտ. ԱՄՆ, Կենտր. Ամերիկա, Կոլումբիա, Բրազիլիա]

2024

Apr/ապր

08

18:18:29

Total / լրիվ

1.057

04:28

N. America, C. America [Total: Mexico, c US, e Canada]

Հյուս. Ամերիկա, Կենտր. Ամերիկա [լրիվ` Մեքսիկա, կենտր. ԱՄՆ, արևել. Կանադա]

2024

Oct/հոկ

02

18:46:13

Annular / օղակաձև

0.933

07:25

Pacific, s S. America [Annular: s Chile, s Argentina]

Խաղաղ օվկիանոս, հարավ. Հարավ. Ամերիկա [օղակաձև` հարավ. Չիլի, հարավ. Արգենտինա]

2025

Mar/մար

29

10:48:36

Partial / մասնակի

0.938

 

nw Africa, Europe, n Russia

հյուս-արևմտ. Աֆրիկա, Եվրոպա, հյուս. Ռուսաստան

2025

Sep/սեպ

21

19:43:04

Partial / մասնակի

0.855

 

s Pacific, N.Z., Antarctica

հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Նոր Զելանդիա, Անտարկտիկա

2026

Feb/փետ

17

12:13:05

Annular / օղակաձև

0.963

02:20

s Argentina & Chile, s Africa, Antarctica [Annular: Antarctica]

հարավ. Արգենտինա և Չիլի, հարավ. Աֆրիկա, Անտարկտիկա [օղակաձև` Անտարկտիկա]

2026

Aug/օգ

12

17:47:05

Total / լրիվ

1.039

02:18

n N. America, w Africa, Europe [Total: Arctic, Greenland, Iceland, Spain]

հյուս. Հյուս. Ամերիկա, արևմտ. Աֆրիկա, Եվրոպա [լրիվ` Արկտիկա, Գրենլանդիա, Իսլանդիա, Իսպանիա]

2027

Feb/փետ

06

16:00:47

Annular / օղակաձև

0.928

07:51

S. America, Antarctica, w & s Africa [Annular: Chile, Argentina, Atlantic]

Հարավ. Ամերիկա, Անտարկտիկա, արևմտ. և հարավ. Աֆրիկա [օղակաձև` Չիլի, Արգենտինա, Ատլանտյան օվկիանոս]

2027

Aug/օգ

02

10:07:49

Total / լրիվ

1.079

06:23

Africa, Europe, Mid East, w & s Asia [Total:Morocco, Spain, Algeria, Libya, Egypt, Saudi Arabia, Yemen, Somalia]

Աֆրիկա, Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք, արևմտ. և հարավ. Ասիա [լրիվ` Մարոկո, Իսպանիա, Ալժիր, Լիբիա, Եգիպտոս, Սաուդյան Արաբիա, Եմեն, Սոմալի]

2028

Jan/հունվ

26

15:08:58

Annular / օղակաձև

0.921

10:27

e N. America, C. & S. America, w Europe, nw Africa [Annular: Ecuador, Peru, Brazil, Suriname, Spain, Portugal]

արևել. Հյուս. Ամերիկա, Կենտր. և Հարավ. Ամերիկա, արևմտ. Եվրոպա, հյուս-արևմտ. Աֆրիկա [օղակաձև` Էկվադոր, Պերու, Բրազիլիա, Սուրինամ, Իսպանիա, Պորտուգալիա]

2028

Jul/հուլ

22

02:56:39

Total / լրիվ

1.056

05:10

SE Asia, E. Indies, Australia, N.Z. [Total: Australia, N. Z.]

հարավ-արևել. Ասիա, Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա [լրիվ` Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա]

2029

Jan/հունվ

14

17:13:47

Partial / մասնակի

0.871

 

N. America, C. America

Հյուս. Ամերիկա, Կենտր. Ամերիկա

2029

Jun/հուն

12

04:06:13

Partial / մասնակի

0.458

 

Arctic, Scandanavia, Alaska, n Asia, n Canada

Արկտիկա, Սկանդինավիա, Ալյասկա, հյուս. Ասիա, հյուս. Կանադա

2029

Jul/հուլ

11

15:37:18

Partial / մասնակի

0.230

 

s Chile, s Argentina

հարավ. Չիլի, հարավ. Արգենտինա

2029

Dec/դեկ

05

15:03:57

Partial / մասնակի

0.891

 

s Argentina, s Chile, Antarctica

հարավ. Արգենտինա, հարավ. Չիլի, Անտարկտիկա

2030

Jun/հուն

01

06:29:13

Annular / օղակաձև

0.944

05:21

Europe, n Africa, Mid East, Asia, Arctic, Alaska [Annular: Algeria, Tunesia, Greece, Turkey, Russia, n. China, Japan]

Եվրոպա, հյուս. Աֆրիկա, Մերձավոր Արևելք, Ասիա, Արկտիկա, Ալյասկա [օղակաձև` Ալժիր, Թունիս, Հունաստան, Թուրքիա, Ռուսաստան, հյուս. Չինաստան, Ճապոնիա]

2030

Nov/նոյ

25

06:51:37

Total / լրիվ

1.047

03:44

s Africa, s Indian Oc., E. Indies, Australia, Antarctica [Total: Botswana, S. Africa, Australia]

հարավ. Աֆրիկա, հարավ. Հնդկական օվկիանոս, Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա, Անտարկտիկա [լրիվ` Բոտսվանա, Հարավ. Աֆրիկա, Ավստրալիա]

2031

May/մայ

21

07:16:04

Annular / օղակաձև

0.959

05:26

Africa, s Asia, E. Indies, Australia [Annular: Angola, Congo, Zambia, Tanzania, s. India, Malaysia, Indonesia]

Աֆրիկա, հարավ. Ասիա, Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա [օղակաձև` Անգոլա, Կոնգո, Զամբիա, Տանզանիա, հարավ. Հնդկաստան, Մալայզիա, Ինդոնեզիա]

2031

Nov/նոյ

14

21:07:30

Hybrid / հիբրիդ

1.011

01:08

Pacific, s US, C. America, nw S. America [Hybrid: Pacific, Panama]

Խաղաղ օվկիանոս, հարավ. ԱՄՆ, Կենտր. Ամերիկա, հյուս-արևմտ. Հարավ. Ամերիկա [հիբրիդ` Խաղաղ օվկիանոս, Պանամա]

2032

May/մայ

09

13:26:42

Annular / օղակաձև

0.996

00:22

s S. America, s Africa [Annular: s Atlantic]

հարավ. Հարավ. Ամերիկա, հարավ. Աֆրիկա [օղակաձև` հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս]

2032

Nov/նոյ

03

05:34:12

Partial / մասնակի

0.855

 

Asia

Ասիա

2033

Mar/մար

30

18:02:35

Total / լրիվ

1.046

02:37

N. America [Total: e Russia, Alaska]

Հյուս. Ամերիկա [լրիվ` արևել. Ռուսաստան, Ալյասկա]

2033

Sep/սեպ

23

13:54:31

Partial / մասնակի

0.689

 

s S. America, Antarctica

հարավ. Հարավ. Ամերիկա, Անտարկտիկա

2034

Mar/մար

20

10:18:45

Total / լրիվ

1.046

04:09

Africa, Europe, w Asia [Total: Nigeria, Cameroon, Chad, Sudan, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, China]

Աֆրիկա, Եվրոպա, արևմտ. Ասիա [լրիվ` Նիգերիա, Կամերուն, Չադ, Սուդան, Եգիպտոս, Սաուդյան Արաբիա, Իրան, Աֆղանստան, Պակիստան, Հնդկաստան, Չինաստան]

2034

Sep/սեպ

12

16:19:27

Annular / օղակաձև

0.974

02:58

C. America, S. America [Annular: Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brazil]

Կենտր. Ամերիկա, Հարավ. Ամերիկա [օղակաձև` Չիլի, Բոլիվիա, Արգենտինա, Պարագվայ, Բրազիլիա]

2035

Mar/մար

09

23:05:53

Annular / օղակաձև

0.992

00:48

Australia, New Zealand, s Pacific, Mexico, Antarctica [Annular: New Zealand, Pacific]

Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Մեքսիկա, Անտարկտիկա [օղակաձև` Նոր Զելանդիա, Խաղաղ օվկիանոս]

2035

Sep/սեպ

02

01:56:46

Total / լրիվ

1.032

02:54

e Asia, Pacific [Total: China, Korea, Japan, Pacific]

արևել. Ասիա, Խաղաղ օվկիանոս [լրիվ` Չինաստան, Կորեա, Ճապոնիա, Խաղաղ օվկիանոս]

2036

Feb/փետ

27

04:46:49

Partial / մասնակի

0.629

 

Antarctica, s Australia, New Zealand

Անտարկտիկա, հարավ. Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա

2036

Jul/հուլ

23

10:32:06

Partial / մասնակի

0.199

 

s Atlantic

հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս

2036

Aug/օգ

21

17:25:45

Partial / մասնակի

0.862

 

Alaska, Canada, Arctic, w Europe, nw Africa

Ալյասկա, Կանադա, Արիկտիկա, արևմտ. Եվրոպա, հյուս-արևմտ. Աֆրիկա

2037

Jan/հունվ

16

09:48:55

Partial / մասնակի

0.705

 

n Africa, Europe, Mid East, w Asia

հյուս. Աֆրիկա, Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք, արևմտ. Ասիա

2037

Jul/հուլ

13

02:40:35

Total / լրիվ

1.041

03:58

E. Indies, Australia, Pacific [Total: Australia, New Zealand]

Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա, Խաղաղ օվկիանոս [լրիվ` Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա]

2038

Jan/հունվ

05

13:47:10

Annular / օղակաձև

0.973

03:18

e N. America, n S. America, Atlantic, Africa, Europe [Annular: Cuba, Dom.Rep., Cote d'Ivoire, Ghana, Niger, Chad, Egypt]

արևել. Հյուս. Ամերիկա, հյուս. Հարավ. Ամերիկա, Ատլանտյան օվկիանոս, Աֆրիկա, Եվրոպա [օղակաձև` Կուբա, Դոմինիկյան հանրապետություն, Կոտ դ'Իվուար, Գանա, Նիգեր, Չադ, Եգիպտոս]

2038

Jul/հուլ

02

13:32:54

Annular / օղակաձև

0.991

01:00

N. & C. America, S. America, Africa, Europe, Mid East [Annular: Colombia, Venezuela, Mauritania, Morocco, Mali, Niger, Chad, Sudan, Ethiopia, Kenya]

Հյուս. և Կենտր. Ամերիկա, Հարավ. Ամերիկա, Աֆրիկա, Եվրոպա, Մերձավոր Արևելք [օղակաձև` Կոլումբիա, Վենեսուելա, Մավրիտանիա, Մարոկո, Մալի, Նիգեր, Չադ, Սուդան, Եթովպիա, Քենիա]

2038

Dec/դեկ

26

01:00:10

Total / լրիվ

1.027

02:18

se Asia, E. Indies, Australia, New Zealand, s Pacific, Antarctica [Total: Australia, New Zealand, s Pacific]

հարավ-արևել. Ասիա, Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Անտարկտիկա [լրիվ` Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, հարավ. Խաղաղ օվկիանոս]

2039

Jun/հուն

21

17:12:53

Annular / օղակաձև

0.945

04:05

N. America, w Europe [Annular: Alaska, n Canada, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Russia]

Հյուս. Ամերիկա, արևմտ. Եվրոպա [օղակաձև` Ալյասկա, հյուս. Կանադա, Նորվեգիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Էստոնիա, Ռուսաստան]

2039

Dec/դեկ

15

16:23:46

Total / լրիվ

1.036

01:51

s S. America, Antarctica [Total: Antarctica]

հարավ. Հարավ. Ամերիկա, Անտարկտիկա [լրիվ` Անտարկտիկա]

2040

May/մայ

11

03:43:02

Partial / մասնակի

0.531

 

Australia, N.Z., Antarctica

Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Անտարկտիկա

2040

Nov/նոյ

04

19:09:01

Partial / մասնակի

0.807

 

N. & C. America

Հյուս. և Կենտր. Ամերիկա

2041

Apr/ապր

30

11:52:20

Total / լրիվ

1.019

01:51

Brazil, Africa, Mid East [Total: Angola, Congo, Uganda, Kenya, Somalia]

Բրազիլիա, Աֆրիկա, Մերձավոր Արևելք [լրիվ` Անգոլա, Կոնգո, ՈՒգանդա, Քենիա, Սոմալի]

2041

Oct/հոկ

25

01:36:21

Annular / օղակաձև

0.947

06:07

e Asia, Pacific [Annular: Mongolia, China, Korea, Japan, Pacific]

արևել. Ասիա, Խաղաղ օվկիանոս [օղակաձև` Մոնղոլիա, Չինաստան, Կորեա, Ճապոնիա, Խաղաղ օվկիանոս]

2042

Apr/ապր

20

02:17:30

Total / լրիվ

1.061

04:51

e Asia, se Asia, Australia, Pacific [Total: Malaysia, Indondesia, Philippines, n Pacific]

արևել. Ասիա, հարավ-արևել. Ասիա, Ավստրալիա, Խաղաղ օվկիանոս [լրիվ` Մալազիա, Ինդոնեզիա, Ֆիլիպիններ, հյուս. Խաղաղ օվկիանոս]

2042

Oct/հոկ

14

02:00:41

Annular / օղակաձև

0.930

07:44

se Asia, E. Indies, Australia, s Pacific, Antarctica [Annular: Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand]

հարավ-արևել. Ասիա, Արևել. Հնդկաստան, Ավստրալիա, հարավ. Խաղաղ օվկիանոս, Անտարկտիկա [օղակաձև` Թաիլանդ, Մալազիա, Ինդոնեզիա, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա]

2043

Apr/ապր

09

18:57:49

Total / լրիվ

1.010

 

n N. America, ne Asia [Total: ne Russia]

հյուս. Հյուս. Ամերիկա, հյուս-արևել. Ասիա [լրիվ` հյուս-արևել. Ռուսաստան]

2043

Oct/հոկ

03

03:01:48

Annular / օղակաձև

0.950

 

Antarctica, sw Australia, Indian Ocean [Annular: s Indian Ocean]

Անտարկտիկա, հարավ-արևմտ. Ավստրալիա, Հնդկական օվկիանոս [օղակաձև` հարավ. Հնդկական օվկիանոս]

2044

Feb/փետ

28

20:24:39

Annular / օղակաձև

0.960

02:27

Antarctica, S. America [Annular: s Atlantic]

Անտարկտիկա, Հարավ. Ամերիկա [օղակաձև` հարավ. Ատլանտյան օվկիանոս]

2044

Aug/օգ

23

01:17:01

Total / լրիվ

1.036

02:04

n Asia, w N. America, Greenland [Total: Greenland, n Canada, Montana, N. Dakota]

հյուս. Ասիա, արևմտ. Հյուս. Ամերիկա, Գրենլանդիա [լրիվ` Գրենլանդիա, հյուս. Կանադա, Մոնտանա, Հյուս. Դակոտա]

2045

Feb/փետ

16

23:56:06

Annular / օղակաձև

0.928

07:47

Australia, New Zealand, Pacific, Hawaii [Annular: New Zealand, Pacific]

Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Խաղաղ օվկիանոս, Հավայան կղզիներ [օղակաձև` Նոր Զելանդիա, Խաղաղ օվկիանոս]

2045

Aug/օգ

12

17:42:39<