Մամուլի հաղորդագրություն, 30.06.2012թ.

 

Սեպտեմբերին Բյուրականում տեղի կունենա

Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին նվիրված

պատմա-աստղագիտական գիտաժողով

 

 

Անանիա Շիրակացու 1400-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում սեպտեմբերի 25-28-ին Բյուրականի աստղադիտարանում տեղի կունենա միջազգային պատմա-աստղագիտական գիտաժողով Ատղագիտական ժառանգությունը ազգային մշակույթում թեմայով, որը նվիրվելու է ինչպես Շիրակացու աստղագիտական ժառանգությանը, այնպես էլ աստղագիտական արժեք ներկայացնող Հայաստանի նյութական և ոչ նյութական հուշարձաններին: Կազմակերպիչներն են ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանը (ԲԱ), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը և Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանը: Գիտաժողովին կմասնակցեն Հայաստանի և արտերկրի մոտ 50 գիտնականներ` աստղագետներ, պատմաբաններ, հնագետներ, լեզվաբաններ և այլ մասնագետներ: Զեկուցվող և քննարկվող թեմաներն են լինելու աստղագիտական բնույթի ժայռապատկերները, հնագույն օրացույցները և տոմարը, աստղագիտական եզրաբանությունը, հնագույն աստղադիտարանները և աստղագիտական գործիքները, աստղագիտական երևույթների հիշատակությունները պատմական աղբյուրներում, Մատենադարանի աստղագիտական բնույթի ձեռագրերը, Անանիա Շիրակացու տիեզերագիտական և տոմարագիտական ժառանգությունը, միջնադարի հայ աստղագիտական քարտեզները և այլն: Կքննարկվեն նաև Հայաստանի պատմա-աստղագիտության և աստղագիտական ժառանգության համակարգման հարցերը: Մասնակցել ցանկացողները կարող են գրանցվել առցանց ձևով հետևյալ հասցեով` http://www.aras.am/Shirakatsi/Meeting/index.html

 

Հայկական աստղագիտական ընկերություն