Մամուլի հաղորդագրություն, 30.09.2012թ.

 

Լույս տեսան 2013թ. աստղագիտական օրացույցներ

 

 

Հայկական աստղագիտական ընկերության և Էդիթ-Փրինթ հրատարակչության կողմից լույս տեսան 2013թ. աստղագիտական օրացույցներ` Բյուրականի աստղադիտարան, Վիկտոր Համբարձումյան և Հայ աստղագետներ: Առաջին օրացույցի էջերում բերված են տեղեկություններ Բյուրականի աստղադիտարանի վերաբերյալ` համառոտ պատմությունը, գիտական անձնակազմը, կարևորագույն գիտական սարքավորումները` աստղադիտակները, կարևորագույն գիտական արդյունքները, Բյուրականյան նշանավոր շրջահայությունները, միջազգային համագործակցությունը, անցկացված գիտաժողովները և երիտասարդական ամառային դպրոցները, ինչպես նաև ԲԱ՝ որպես Հայաստանի կարևորագույն այցելությունների կենտրոններից մեկը: Վիկտոր Համբարձումյան օրացույցի էջերում բերված են Վ.Հ. Համբարձումյանի առավել նշանակալից 12 գիտական արդյունքները: Հայ աստղագետներ օրացույցի համապատասխան էջերում (ծննդյան ամիսների հաջորդականությամբ) տեղ են գտել 12 խոշորագույն հայ աստղագետների համառոտ կենսագրություններն ու գիտական գործունեությունը, այդ թվում` Անանիա Շիրակացի, Վիկտոր Համբարձումյան, Բենիամին Մարգարյան, Գրիգոր Գուրզադյան, Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ), Մարատ Առաքելյան, Վահե Պետրոսյան (ԱՄՆ) և այլոք, ինչպես նաև յուրաքանչյուր էջում հիշատակված են տվյալ ամսին ծնված հայազգի աստղագետներ, աստղաֆիզիկայում ներդրում ունեցող ֆիզիկոսներ, աստղագիտության հետ այլ առնչություն ունեցող գիտնականներ, ընդհանուր առմամբ ևս 106 հոգի: Նման օրացույցներ հրատարակվում են առաջին անգամ և նվիրվում են հայ գրատպության 500-ամյակին:

 

Հայկական աստղագիտական ընկերություն