Մամուլի հաղորդագրություն, 07.08.2013թ.

 

Գիտության ֆինանսավորման ծավալները

եվրոպական առաջատար երկրներում

 

Վերջերս Բյուրականի աստղադիտարանում կատարված Հայկական աստղագիտությունը համաշխարհային ասպարեզում ուսումնասիրության մեջ մասնավորապես բերված են գիտության ֆինանսավորման ծավալները և ՀՆԱ-ի տոկոսը եվրոպական երկրներում: Ընդհանուր պատկերն այնպիսին է, որ գիտության վիճակը հատկապես լավ է հյուսիսային Եվրոպայի երկրներում: Աղյուսակում բերված են եվրոպական առաջատար երկրներն ըստ բնակչության մեկ շնչին ընկնող գիտության ֆինանսավորման:

Այս երկրներում գիտության ֆինանսավորումը կազմում է ՀՆԱ-ի 1.4-3.3 %: Հայաստանում գիտության տարեկան ֆինանսավորումը կազմում է 25 մլն ԱՄՆ դոլար (ՀՆԱ-ի 0.24%), իսկ բնակչության մեկ շնչին ընկնում է ընդամենը 8 ԱՄՆ դոլար գիտության ֆինանսավորում, ինչն ամենացածրներից մեկն է Եվրոպայում և առաջատար երկրներին զիջում է 70-150 անգամ:

 

Հայկական աստղագիտական ընկերություն