Մամուլի հաղորդագրություն, 25.10.2013թ.

 

Լույս տեսան 2014թ. աստղագիտական օրացույցներ

 

 

Հայկական աստղագիտական ընկերության և Էդիթ-Փրինթ հրատարակչության կողմից լույս տեսան 2014թ. աստղագիտական օրացույցներ` Բյուրականի աստղադիտարան, Վիկտոր Համբարձումյան, Հայ աստղագետներ և Լուսնի փուլեր: Առաջին օրացույցի էջերում բերված են տեղեկություններ Բյուրականի աստղադիտարանի վերաբերյալ` համառոտ պատմությունը, գիտական անձնակազմը, կարևորագույն գիտական սարքավորումները` աստղադիտակները, կարևորագույն գիտական արդյունքները, Բյուրականյան նշանավոր շրջահայությունները, միջազգային համագործակցությունը, անցկացված գիտաժողովները և երիտասարդական ամառային դպրոցները, ինչպես նաև ԲԱ՝ որպես Հայաստանի կարևորագույն այցելությունների կենտրոններից մեկը: Վիկտոր Համբարձումյան օրացույցի էջերում բերված են Վ.Հ. Համբարձումյանի առավել նշանակալից 12 գիտական արդյունքները: Հայ աստղագետներ օրացույցի համապատասխան էջերում (ծննդյան ամիսների հաջորդականությամբ) տեղ են գտել 12 խոշորագույն հայ աստղագետների համառոտ կենսագրություններն ու գիտական գործունեությունը, այդ թվում` Անանիա Շիրակացի, Վիկտոր Համբարձումյան, Բենիամին Մարգարյան, Գրիգոր Գուրզադյան, Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ), Մարատ Առաքելյան, Վահե Պետրոսյան (ԱՄՆ) և այլոք, ինչպես նաև յուրաքանչյուր էջում հիշատակված են տվյալ ամսին ծնված հայազգի աստղագետներ, աստղաֆիզիկայում ներդրում ունեցող ֆիզիկոսներ, աստղագիտության հետ այլ առնչություն ունեցող գիտնականներ, ընդհանուր առմամբ ևս 106 հոգի: Լուսնի փուլեր օրացույցը ներկայացնում է 2014թ. Լուսնի փուլերն ըստ օրերի: Առաջին երեք օրացույցները հրատարակվել էին նաև անցյալ տարի, իսկ Լուսնի փուլեր հրատարակվում է առաջին անգամ:

 

Հայկական աստղագիտական ընկերություն