Մամուլի հաղորդագրություն, 25.08.2014թ.

 

Սեպտեմբեր ամսվա աստղագիտական իրադարձություների օրացույց

 

ՀԱԸ  ներկայացնում  է  2014թսեպտեմբեր ամսվա աստղագիտական իրադարձությունների օրացույցը: Oրացույցում տեղ են գտել ինչպես կարևորագույն երկնային երևույթներըայնպես էլ միջազգային և հայկական աստղագիտության իրադարձությունները:

Սեպտեմբեր ամիսը հարուստ է աստղագիտական իրադարձություններով՝ Պեգասիդների ասուպային հոսքի առավելագույն փուլը, Ուրանի ծածկումը Լուսնի կողմից, Վիկտոր Համբարձումյանի 2014թ. միջազգային մրցանակի հանձնում, Ռոլանդ Ավագյանի 70-ամյակը, Աստղագիտության օրը Հայաստանում, Աշնանային գիշերահավասար և Սատուրնի ծածկումը Լուսնի կողմից։

 

Հայկական աստղագիտական ընկերություն