Մամուլի հաղորդագրություն #382, 16.12.2014թ.

 

ՕՐՎԱ ԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ ՊՈՏՍԴԱՄԻ ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ԿԱՐՏՈՖԻԼԸ

 

Ինչո՞ւ Երկրի վրա որոշ վայրեր այլ վայրերի համեմատ ունեն ավելի ուժեղ ձգողություն։ Երբեմն պատճառն անհայտ է։ Երկրի մակերևույթը ավելի լավ հասկանալու համար GRACE-ի և CHAMP-ի արբանյակնների գերզգայուն չափումների շնորհիվ ստեղծվել է Երկրի ձգողության դաշտի քարտեզ։ Քանի որ այս ուսումնասիրությունների կենտրոնը Գերմանիայի Պոտսդամն քաղաքն է, և քանի որ արդյունքները Երկրին տալիս են կարծես կարտոֆիլի տեսք, ստացված գեոիդն անվանվեց Պոտսդամի գրավիտացիոն կարտոֆիլ: 
Քարտեզի վրա կարմիրով նշված են այն տարածքները, որտեղ ձգողությունը սովորականից ուժեղ է, իսկ կապույտով՝ պակաս ձգողություն ունեցող տարածքները։ Պոտսդամի գրավիտացիոն կարտոֆիլի վրա շատ բարձրավանդակներ և ցածրավայրեր կարող են վերագրվել մակերևութային առանձնահատկություններին, ինչպես օրինակ Հյուսիսային միջատլանտյան լեռնաշղթան և Հիմալայան լեռները, սակայն մյուսները չեն կարող, և ըստ այդմ կարող են կապված լինել Երկրի ենթամակերևութային ընդերքի անսովոր բարձր կամ ցածր խտությամբ։ Նմանատիպ քարտեզները նաև օգնում են չափավորել Երկրի մակերևույթի փոփոխությունները, ներառյալ օվկիանոսային փոփոխական հոսանքները և սառցադաշտերի հալոցքները։

 

Հայկական աստղագիտական ընկերություն