ՀԱԸ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

 

ՀԱԸ տարեկան մրցանակ (Երվանդ Թերզյանի մրցանակ)

 

ՀԱԸ/ԲԱ Մրցանակներ 2009

 

ՀԱԸ Վկայականներ

 

ՀԱԸ/ՕքսՀայ Մրցանակներ

 

GTTP Վկայականներ