ՀԱԸ տեղեկագիրը Հայկական աստղագիտական ընկերության էլեկտրոնային տեղեկագիրն է։ Այն բաժանվել է ՀԱԸ-ի բոլոր անդամներին սկսած 2002 թվականից, տարեկան 4 անգամ, սովորաբար յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջում: 2009 թվականից ի վեր տարեկան թողարկվում է 8 համար։ Այնուամենայնիվ, մի քանի տպագիր օրինակներ հասանելի են ԲԱ գրադարանում, ՀԱԸ-ի քարտուղարությունում և արխիվներում: ՀԱԸ տեղեկագիրը հրապարակում է տեղեկատվական նյութեր ՀԱԸ-ի, Բյուրականի աստղադիտարանի և ընդհանրապես Հայկական աստղագիտության մասին, զեկույցներ ՀԱԸ-ի տարեկան ժողովների և հայ աստղագետների մասնակցության մասին կարևոր միջազգային գիտաժողովներին, հոդվածներ հայտնի հայ աստղագետների և ՀԱԸ անդամների հոբելյանների կապակցությամբ, նոր ՀԱԸ անդամների ընդունման վերաբերյալ, հայ աստղագետների նվաճումների, Հայաստանում աստղագիտական կրթության, հայկական պատմաստղագիտության, ինչպես նաև գիտական հոդվածներ (գրախոսություններ) կարևոր ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։

 

Տիգրան Մաղաքյանը եղել է ՀԱԸ տեղեկագրի առաջին խմբագիրը՝ սկսած նրա հրապարակման սկզբից (2002-2004թթ․, համարներ՝ 1-12), Լուսինե Սարգսյանը խմբագրել է ՀԱԸ տեղեկագիրը 2005թ․-ին (համարներ՝ 13-16), Լիլիթ Հովհաննիսյանը եղել է խմբագիր 2006-2007թթ․ (համարներ՝ 17-24), Արեգ Միքայելյանը եղել է խմբագիր 2008-2014թթ․ (համարներ՝ 25-76), Սոնա Ֆարմանյանը եղել է խմբագիր 2015-2020թթ․ (համարներ՝ 77-117) և Մելինե Ասրյանը խմբագրում է սկսած 2021թ.։

 

ՀԱԸ տեղեկագիրը հրապարակել է բազմաթիվ օգտակար հոդվածներ, որոնց կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումների ցանկի միջոցով:

 Լրացրեք ստորև բերված ձևը՝ Հայկական աստղագիտական ընկերության ամենամսյա տեղեկագիրը ստանալու համար:

Ազգանուն* Անուն*
Էլ․ հասցե* Երկիր*


2023

#161, հուն 31

#162, փետ 28

#163, մար 31

#164, ապր 30

2022

#149, հուն 31

#150, փետ 28

#151, մար 31

#152, ապր 30

#153, մայ 31

#154, հուն 30

#155, հուլ 31

#156, օգ 31

#157, սեպ 30

#158, հոկ 31

#159, նոյ 30

#160, դեկ 31

2021

#141, մայ 31

#142, հուն 30

#143, հուլ 31

#144, օգ 31

#145, սեպ 30

#146, հոկ 31

#147, նոյ 30

#148, դեկ 31

2020

#114, փետ 28

#115, մար 31

#116, ապր 30

#117, մայ 31

2018

#113, հուն 31

2017

#101, հուն 31

#102, փետ 28

#103, մար 31

#104, ապր 30

#105, մայ 31

#106, հուն 30

#107, հուլ 31

#108, օգ 31

#109, սեպ 30

#110, հոկ 31

#111, նոյ 30

#112, դեկ 31

2016

#89, հուն 31

#90, փետ 28

#91, մար 31

#92, ապր 30

#93, մայ 31

#94, հուն 30

#95, հուլ 31

#96, օգ 31

#97, սեպ 30

#98, հոկ 31

#99, նոյ 30

#100, դեկ 31

2015

#77, հուն 31

#78, փետ 28

#79, մար 31

#80, ապր 30

#81, մայ 31

#82, հուն 30

#83, հուլ 31

#84, օգ 31

#85, սեպ 30

#86, հոկ 31

#87, նոյ 30

#88, դեկ 31

2014

#69, փետ 28

#70, ապր 9

#71, մայ 15

#72, հուլ 7

#73, օգ 15

#74, հոկ 15

#75, նոյ 18

#76, դեկ 24

2013

#61, փետ 28

#62, մար 31

#63, մայ 19

#64, հուն 30

#65, օգ 26

#66, հոկ 27

#67, նոյ 25

#68, դեկ 30

2012

#53, փետ 25

#54, ապր 8

#55, մայ 26

#56, հուլ 11

#57, սեպ 9

#58, հոկ 28

#59, նոյ 25

#60, դեկ 30

2011

#45, փետ 20

#46, մար 31

#47, մայ 15

#48, հուլ 09

#49, օգ 20

#50, հոկ 8

#51, նոյ 16

#52, դեկ 31

2010

#37, փետ 15

#38, մար 31

#39, մայ 16

#40, հուն 30

#41, օգ 16

#42, հոկ 9

#43, նոյ 19

#44, դեկ 31

2009

#29, փետ 12

#30, մար 31

#31, մայ 15

#32, հուն 30

#33, օգ 24

#34, հոկ 7

#35, նոյ 15

#36, դեկ 30

2008

#25, ապր 28

#26, հուլ 15

#27, հոկ 15

#28, դեկ 31

2007

#21, մար 30

#22, հուն 21

#23, նոյ 1

#24, հուն 5 (2008)

2006

#17, մար 29

#18, հուն 25

#19, սեպ 29

#20, դեկ 29

2005

#13, ապր 12

#14, հուն 24

#15, հոկ 22

#16, դեկ 30

2004

#9, մար 31

#10, հուն 30

#11, սեպ 30

#12, դեկ 31

2003

#5, ապր 25

#6, օգ 28

#7-8, դեկ 30

2002

#1, մար 1

#2, հուլ 1

#3-4, դեկ 28

 

ՀԱԸ տեղեկագրի հաջորդ համարների համար ներդրումները ողջունվում են։